עיקר עיסוקנו

עיקר עיסוקנו מתמקד בנושאים הבאים:

• יצוג חברות כ"א מהגדולות במשק הישראלי לרבות עריכת הסכמי עבודה, הסכמי סודיות ואי- תחרות, הסכמי שכר לרבות ליווי וייעוץ שוטף בשלבי ניהול משא ומתן עובר להתקשרות וכן, בשלב מתקדם יותר בלב ליבו של הסכסוך המשפטי.
• ייצוג עובדים בעניין זכויותיהם הסוציאליות. אנו מעניקים ליווי שוטף ויומיומי ביחסים שבין העובדים וארגוניהם מול מעסיקים תוך שימת דגש על השבת זכויות שנגזלו בניגוד לחוק.
כמו כן, אנו פועלים להשגת הזכויות העובדים במקרים של פשיטת רגל או פירוק של חברה שהעסיקה את העובדים, ייצוג עובדים בנושא הטרדה מינית, אפליה בעבודה ו/או קבלה לעבודה וכן, ייצוג אנשים בעלי מוגבליות במקום העבודה.
• יצוג נפגעי תאונות עבודה בפני ועדות ערר ובתי הדין לעבודה, (האזוריים והארצי).
• יצוג בפני וועדת בביטוח לאומי. תביעות נכים (נכי עבודה, נכות כללית וכיוב').
• ייצוג בהליכי שימוע הנערכים טרם פיטורים.
• יצוג בתביעות כנגד קרנות הפנסיה וקופות גמל.
• עריכת הסכמי פרישה.
• עריכת חוות דעת משפטיות בנושאים מגוונים המתעוררים בתחום דיני עבודה.
• עריכת הסכמי התקשרות מול קבלני משנה ופרילנסרים.
• תביעות לפי ביטוחים אישיים, כגון ביטוח תאונות אישיות או ביטוח אובדן כושר עבודה.
• עריכת מכתבי התראה אשר מטרתם להביא לסיומו המהיר והיעיל של הסכסוך המשפטי טרם הפנייה לערכאות.

ראוי לציין כי משרדנו בעל ניסיון רב שנים בליטיגציה בכל הקשור למשפט העבודה בביה"ד לעבודה האזורי והארצי.