יעוץ עסקי וליווי חברות

ליווי חברות בעסקאות, יעוץ בתחום דיני החברות (הגדלת הון, הקצאת מניות, העברת מניות, דיווחים לרשם החברות, הקמת חברות בנות, פירוק, טיפול בשעבודים, רישום משכונים וכיו"ב). הכנת חוזים עסקיים (שותפויות, פרויקטים, יסוד וכיו"ב) וטיפול והסדרה מול רשויות כגון: רשויות מס, רשם החברות, המשכונות וכו'.